Thursday, 12 July 2012

CONTOH SURAT RASMI


SK TAMAN GAYA 3
Jalan Gertak Merah, 81200 Johor Bahru, Johor Darul Ta’zim
Pejabat : 07 2211 2020 samb. 308 / Faks : 07 2211 2021
Facebook : SKTG3 JB / Blog : sktamangaya3.blogspot.com / Email : sktamangaya3_JB@gov.com

Tarikh : 28 JUN 2012
Rujukan kami : 2012/srkpm/178/(19)

Kepada :

YAB Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin bin Mohd Yassin
Menteri Pelajaran Malaysia
Aras 10, Blok E8, Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 W.P Putrajaya
Malaysia

Tan Sri,

CADANGAN DAN IDEA BAGI MENINGKATKAN TAHAP PENDIDIKAN MURID DI SK TAMAN GAYA 3, JOHOR BAHRU, JOHOR.
Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2.         Pihak saya ingin mencadangkan kepada pihak Kementerian Pelajaran Malaysia melalui pejabat YBhg Tan Sri tentang idea dan cadangan yang saya yakini mampu mempertingkatkan tahap pendidikan murid di sekolah saya iaitu SK Taman Gaya 3, Johor Bahru, Johor. Untuk makluman YBhg Tan Sri, sekolah ini telah memulakan operasi pada 1 Januari 2000. Ia terletak kira – kira 11 kilometer daripada Bandaraya Johor Bahru dan berada di bawah pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Johor Bahru, Johor. Bermula dengan pendaftaran 850 orang murid pada tahun 2001, sehingga kini terdapat seramai 2756 orang murid yang sedang belajar disini. Jika dibahagikan mengikut komposisi kaum, seramai 1900 murid berbangsa melayu, 450 orang cina, 206 india dan 200 orang lagi terdiri daripada lain – lain kaum dan pelbagai etnik dari Sabah dan Sarawak. Manakala terdapat 124 orang guru dan staf berkhidmat di sekolah ini.

3.         YBhg Tan Sri, mencapai prestasi cemerlang dalam bidang pelajaran dan menyediakan kemudahan yang lengkap memang sentiasa menjadi matlamat dan keutamaan kami di sekolah ini. Murid – murid dibimbing dan didik dengan penuh kasih sayang manakala guru – guru sentiasa berusaha memastikan segala bentuk tugas dan tanggungjawab sebtiasa dilaksanakan mengikut piawaiaan yang telah ditetapkan. Warga sekolah ini juga amat bertuah kerana usaha memperkasa tahap pencapaian murid dan memepertingkat prasarana sekolah tidak kami laksanakan secara sendirian sebaliknya mendapat kerjasama erat daripada para ibu bapa dan penjaga murid yang merupakan masyarakat di persekitaran sekolah kami. Alhamdulillah, mereka amat responsif dalam segenap hal melibatkan perkembangan sekolah ini selain amat jujur serta rajin membantu pihak kami. Ramai di kalangan mereka juga bersifat dermawan dan mengambil berat bukan sahaja terhadap kebajikan anak – anak mereka di sekolah ini tetapi juga meliputi aspek komunikasi sosial dengan para guru dan staf juga daripada sudut memajukan kemudahan di sekolah ini.

4.         YBhg Tan Sri, Untuk makluman berkenaan dengan prestasi keseluruhan pencapaian murid di sekolah ini dalam bidang akademik, sahsiah dan kokurikulum maka pihak saya memohon agar pihak kementerian merujuk kepada maklumat rasmi di Jabatan Pelajaran Negeri Johor ataupun secara tidak rasmi saya mempersilakan pihak tuan mengakses makluman tersebut di laman sesawang kami di internet iaitu sktamangaya3johorbahrujohor.blogspot.com  di mana di situ turut terdapat pelbagai ruangan interaksi social atas talian yang dikendalikan Unit Media sekolah ini. Namun begitu di sini saya sediakan data awal bagi memberikan gambaran tentang unjuran sebenar, pertamanya dalam bidang akademik untuk 3 tahun kebelakangan ini iaitu pada tahun 2009 daripada 157 orang calon yang menduduki Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR), 119 daripadanya telah mendapat 5A, manakala 9 orang mendapat 6A dan 1 orang mendapat 7A. Pada tahun 2010 pula seramai 171 orang calon mendapat 5A daripada 197 calon dan yang terbaru pada tahun 2011 lalu 185 orang Berjaya mendapat 5A daripada 211 orang calon yang menduduki peperiksaan itu. Kejayaan murid di sekolah ini juga turut dicatat dalam bidang kokurikulum di mana sekolah kami dikenali sebagai Johan 3 tahun berturut – turut Pertandingan Kawad Kaki Daerah Johor Bahru dan menjadi Johan dalam acara tersebut pada tahun 2011 di peringkat negeri Johor. Di peringkat kebangsaan pasukan sekolah kami Berjaya menduduki tempat ketiga. Sekolah kami turut menjadi pasukan digeruni dalam permainan bola sepak, hoki, bola baling dan sepak takraw di peringkat daerah. Ramai diantara murid di sekolah ini yang berpotensi besar dalam bidang sukan telah diterima masuk ke sekolah sukan di Bukit Jalil dan Bandar Penawar di mana catatan terbaik adalah pada tahun 2010 iaitu seramai 11 orang murid sekolah ini yang berjaya ke sekolah berasrama penuh itu. Dalam bidang agama murid – murid ini juga tidak ketinggalan dimana kami sering menghantar wakil ke Tiawah Al, pertandingan syarahan, berzanji dan hafazan Quran di peringkat daerah dan negeri.

5.         YBhg Tan Sri, biarpun begitu, masih banyak lagi bantuan dan perhatian daripada pihak Kementerian Pelajaran yang kami perlukan demi mencapai sasaran untuk menjadikan sekolah kami ini tersenarai sebagai salah sebuah Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) pada tahun 2013, setaraf dengan SK Bandar Baru Uda, Johor Bahru. Kami yakin dengan segala kelebihan yang ada, sokongan semua pihak dan kesediaan guru – guru yang komited untuk mencapai matlamat tersebut, hasrat kami itu akan tercapai jua. Walaubagaimanapun saya mendapati keazaman dan tekad yang kuat daripada warga sekolah ini sahaja tidak mencukupi untuk memperoleh kejayaan yang diidamkan sebaliknya ia memerlukan segala bentuk komitmen daripada pihak Kementerian Pelajaran sendiri. Hanya melalui usahasama kita sahaja yang mampu merealisasikan matlamat itu. Oleh yang demikian pihak kami telahpun mengadakan perbincangan dengan pihak Persatuan Ibu Bapa dan Guru / PIBG  (sila rujuk minit mesyuarat yang dilampirkan) sekolah ini bagi memberi ruang kepada semua pihak memberi pandangan sehinggalah satu kesimpulan dapat dibuat. Justeru melalui surat permohonan ini kami ada menyenaraikan empat cadangan atau idea yang kami sepakati bersama dan kami yakin ia mampu melonjakkan usaha meningkatkan tahap pendidikan murid di SK Taman Gaya 3 ini. Idea tersebut adalah seperti berikut :                                           I.            Menaik taraf Makmal Komputer Ibnu Sina, SK Taman Gaya 3 Johor Bahru kepada Makmal Komputer bersaiz dan berkelengkapan moden dan canggih.

                                        II.            Menambah peruntukan untuk Pusat Sumber sekolah ini berdasarkan senarai jenis bahan bacaan, peralatan dan rujukan yang disenaraikan pihak sekolah sendiri.

                                     III.            Menambah bantuan kepada unit kokurikulum sekolah ini melibatkan bantuan baju uniform untuk pasukan unit beruniform dan keperluan aktiviti sukan yang biasa atau baharu yang bakal disertai murid.

                                     IV.            Menambah kekerapan pembekalan pil vitamin untuk kecergasan minda murid kepada sekolah ini daripada sekali setiap tahun kepada sepuluh kali dalam masa satu tahun.

6.         Cadangan pertama kami kepada pihak KPM menaik taraf Makmal Komputer Ibnu Sina, SK Taman Gaya 3 Johor Bahru kepada Makmal Komputer bersaiz dan berkelengkapan moden dan canggih. Ia berdasarkan kemudahan makmal sedia ada yang cukup terhad untuk sekolah berkapasiti tinggi seperti sekolah kami. Melalui laporan kerosakan yang kami buat setiap tahun juga menunjukkan sebarang peralatan pengkomputeran yang rosak selalunya lambat diperbaiki dan walaupun proses hapus kira dah dibuat tetapi proses penggantian seringkali lewat. Semua ini memang mengganggu proses pembelajaran murid di sekolah ini sejak sekian lama. Pihak saya memohon agar kemudahan komputer ini dinaik taraf merangkumi perisiannya dan kelengkapan aksesori yang bertepatan dengan keperluan pengajaran. Ia dijangka mampu member impak kepada penguasaan muri dalam bidang teknologi maklumat (IT). Kelengkapan makmal juga akan digunakan secara maksimum dalam sesi pengajaran di mana murid sendiri akan terlibat secara efektif dan praktis.


7.         Cadangan kedua kepada KPM adalah dengan Menambah peruntukan untuk Pusat Sumber sekolah ini berdasarkan senarai jenis bahan bacaan, peralatan dan rujukan yang disenaraikan pihak sekolah sendiri. Permohonan ini amatlah jitu dengan perkembangan semasa hari ini. Kalau kita lihat di pasaran penjualan buku berkaitan pembelajaran murid, setiap dua bulan akan sentiasa adanya buku keluaran terbaru di pasaran. Ia juga meliputi buku rujukan, latih tubi, panduan guru dan seumpamanya. Oleh yang demikian pihak sekolah berharap pihak KPM dapat member peruntukan tambahan kepada perpustakaan yang terletak di bawah pusat sumber untuk memenuhi keperluan semasa murid. Kami yakin dengan sentiasa membekalkan bahan bacaan dan rujukan yang masa kini, ia akan membantu usaha pihak sekolah meningkatkan penguasaan murid dalam pelajaran terutamanya dalam aspek mengasah kemahiran berbahasa murid dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris yang selari dengan dasar Mempertingkat Bahasa Melayu Memperkasa Bahasa Inggeris (MBMMBI) anjuran KPM sendiri. Kemudahan ini juga mampu menjana usaha guru – guru yang terlibat dalam Literasi dan Numerasi Sekolah (LINUS). Selain fokus kepada perpustakaan, permohonan ini juga terarah kepada kemudahan peralatan bahan bantu mengajar yang diperlukan guru – guru. Jika permohonan ini diterima, pihak sekolah akan mempertingkatkan kualiti bahan pengajaran kepada yang lebih terkini dan benar – benar menepati kehendak sukatan sesuatu pelajaran. Bahan pengajaran yang bersifat maujud akan diperbanyak dan system rekod penggunaan akan ditambah baik dengan menambah aspek impak yang akan dipantau pentadbir berdasarkan buku rekod mengajar setiap guru.

8.         Pihak sekolah juga mencadangkan KPM menambah bantuan kepada unit kokurikulum sekolah ini melibatkan bantuan baju uniform untuk pasukan unit beruniform dan keperluan aktiviti sukan yang biasa atau baharu yang bakal disertai murid. Permohonan ini adalah untuk menyemarakkan semangat 1 murid 1 sukan yang sedang dilaksanakan pihak sekolah. Pemberian uniform kepada murid akan meringankan sedikit beban ditangtgung ibu bapa dan akan member lebih semangat kepada murid untuk bergiat lebih aktif dalam aktiviti pasukan beruniform. Dalam masa yang sama pihak sekolah merancang untuk menambah baik peralatan dan kemudahan sukan dan permainan yang sedia ada di sekolah ini. Turut dirancang adalah pihak sekolah mahu mewujudkan permainan baharu iaitu boling padang dan sukan memanah yang kami lihat berpotensi untuk disertai murid di sekolah ini.

9.         Pihak KPM juga dicadangkan menambah kekerapan pembekalan pil vitamin untuk kecergasan minda murid di sekolah ini daripada sekali setiap tahun kepada sepuluh kali dalam masa satu tahun. Cadangan ini dibuat setelah mengambil kira selain keperluan fizikal murid yang selama ini diberi keutamaan, keperluan mental juga mesti diberi perhatian serius. Pihak sekolah amat perihatin dengan perkembangan tumbesaran fizikal dan mental murid di sekolah ini. Pencapaian proses kemahiran berfikir adalah bergantung kepada pada tahap mana minda seseorang kanak – kanak itu berfungsi dan berkembangan. Di mana perkembangan minda mestilah dituruti dengan perkembangan fizikal yang positif. Melihat keperluan ini pihak kami yakin murid perlu diberikan makanan yang seimbang berkhasiat dan makanan tambahan yang menggalakkan perkembangan sel – sel otak seperti vitamin yang pernah dibekalkan pihak KPM. Tetapi ia dilihat lansung tidak efektif kerana sebagaimana galakkan fizikal yang diberikan setiap hari, keperluan pembelajaran secara dalaman ini juga sepatutnya tidak berhenti. Ia harus dilakukan dengan kerap dan berskala. Dengan itu peningkatan dan pencapaiannya dapat dianalisa untuk kajian keberkesanan.

10.       Semoga cadangan ini mendapat perhatian serius daripada pihak Y.A.B Tan Sri, realitinya cadangan dan idea di atas amatlah releven dengan keperluan semasa semua sekolah hari ini, ia bukan sahaja diperlukan SK Taman Gaya 3 sahaja. Selama ini telah terlalu banyak kemudahan infrastruktur pendidikan telah kerajaan berikan dan pihak kami berharap permohonan ini tidak dilihat daripada sudut yang tidak tepat. Idea yang pihak kami berikan ini dibuat semata – mata demi meningkatkan tahap pendidikan anak didik kami di sekolah ini. Kami mahu mereka Berjaya dalam pelajaran, mampu bersaing dengan sekolah – sekolah bertaraf elit di Bandar besar lain dan juga kami mahu dengan segala yang tersedia mereka mampu menjadi modal insan terbaik dalam negara kita dan suatu hari nanti akan bersama – sama pihak kerajaan memajukan negara ini. Kami juga percaya bahawa pendidikan yang sempurna adalah mustahil untuk disediakan tetapi kemudahan pendidikan yang lengkap boleh dicapai.
Sekian, terima kasih.
‘Guru Inovatif Melonjakkan Tranformasi Pendidikan Negara’
‘Terima Kasih Cikgu’

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,…………………………………….
(MOHD FARIHIN BIN HASSAN)
                Guru Besar
            SK Taman Gaya 3
         Jalan Gertak Merah 6/2
           81200 Johor BahruSk
                Fail TimbulTUGASAN AeU SEM 2

No comments:

Post a Comment